Enkel blodprøvetaking

Målgruppe: Vernepleier og Helsefagarbeidere. Videoene er hentet fra http://ePraksis.no. Faglig ansvarlig er Astrid-Mette Husøy. Produsert av Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus. Teori er hentet fra Helsebiblioteket.

Finn andre kurs: