Korona i kombinasjon med andre diagnoser

Enkelte pasientgrupper er ekstra sårbare med tanke på koronautbruddet. Ansatte vil også kunne møte pasienter med andre diagnoser enn tidligere. Nedenfor er en samling av e-læring og teori til disse pasientgruppene. Listen oppdateres jevnlig etter behov.

Finn andre kurs: