Koronavirus – helse- og omsorgstjenester for eldre

En oversikt over aktuelle tiltak som kan bidra til kompetanseheving hos helsepersonell og andre som yter helse- og omsorgstjenester til eldre i forbindelse med koronaviruset. Leveres av Aldring og helse og Helsedirektoratet.

Finn andre kurs: