Koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming

Her finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen. Leveres av: Aldring og helse , SOR, NAKU, Helsedirektoratet, KSLæring.

Finn andre kurs: