Respirasjon

Råd og veiledning til innbyggere med respirasjonsproblemer, pårørende til personer med respirasjonsproblemer, helsepersonell og andre som har med personer med respirasjonsproblemer å gjøre. Veiledningen er utarbeidet av Drammen kommune, Virksomhet for aktivitet og rehabilitering.

Finn andre kurs: