Smittevern – Korona

Smittevernkurset er anbefalt av Helsedirektoratet. Kurset er rettet mot studenter og ufaglærte. Totalt estimert tid: 60 min. E-læringskurset inneholder videosnutter og kunnskapstest.
Videosnutter og ekstern informasjon fra: Folkehelseinstituttet, Oslomet, Helsenord, Kompetansebroen og Helsedirektoratet

Finn andre kurs: