Kurs - korona

Her finner du e-læringskurs, webinarer, lenker og andre kompetansehevende tiltak i forbindelse med koronautbruddet. Målgruppen er spesifisert i hvert kurs.

Rutiner i EQS – Korona

For rutiner tilknyttet koronavirus skal EQS benyttes. Kun for ansatte i Drammen kommune. Oppkobling via lenken fungerer kun når man er tilknyttet hjemmekontorløsning eller på arbeidsplassen.

Smittevern – Korona

Smittevernkurset er anbefalt av Helsedirektoratet. Kurset er rettet mot studenter og ufaglærte. Totalt estimert tid: 60 min. E-læringskurset inneholder videosnutter og kunnskapstest.
Videosnutter og ekstern informasjon fra: Folkehelseinstituttet, Oslomet, Helsenord, Kompetansebroen og Helsedirektoratet

Koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming

Her finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen. Leveres av: Aldring og helse , SOR, NAKU, Helsedirektoratet, KSLæring.

Koronavirus – helse- og omsorgstjenester for eldre

En oversikt over aktuelle tiltak som kan bidra til kompetanseheving hos helsepersonell og andre som yter helse- og omsorgstjenester til eldre i forbindelse med koronaviruset. Leveres av Aldring og helse og Helsedirektoratet.

Lett å bli passiv under koronakrisen: Helt nyinnspilte treningsfilmer for eldre

Derfor har Aldring og helse i samarbeid med Sterk og stødig, NTNU og Drammen kommune i ekspressfart spilt inn to treningsfilmer for eldre, som kan brukes av eldre og pårørende hjemme og av helse- og omsorgspersonell på sykehjem. Trening har effekt på både fysisk og psykisk helse, og kan derfor bidra til å øke livskvaliteten og å forebygge angst og depresjon.

Enkel blodprøvetaking

Målgruppe: Vernepleier og Helsefagarbeidere. Videoene er hentet fra http://ePraksis.no. Faglig ansvarlig er Astrid-Mette Husøy. Produsert av Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus. Teori er hentet fra Helsebiblioteket.

Korona i kombinasjon med andre diagnoser

Enkelte pasientgrupper er ekstra sårbare med tanke på koronautbruddet. Ansatte vil også kunne møte pasienter med andre diagnoser enn tidligere. Nedenfor er en samling av e-læring og teori til disse pasientgruppene. Listen oppdateres jevnlig etter behov.

Lenke til E-læring i Qudos

Qudos er et digitalt verktøy for opplæring, primært for ansatte innen helse og omsorgstjenester. Plattformen inneholder smittevernkurs som også kan benyttes av andre fagområder i kommunen. Ta kontakt med din avdelingsleder for tildeling av brukertilgang og for tildeling av aktuelle e- læringskurs.

Qudos kurs i legemiddelhåndtering. Det er ikke avdelingsledere som tildeler dette kurset. Kursene blir lagt ut fortløpende i kursportalen under kurs med påmelding, her vil du også finne mer informasjon om forløpet og målgruppe. Maks 10 deltagere per kurs. Kursansvarlig: Norunn Størdal.

Respirasjon

Råd og veiledning til innbyggere med respirasjonsproblemer, pårørende til personer med respirasjonsproblemer, helsepersonell og andre som har med personer med respirasjonsproblemer å gjøre. Veiledningen er utarbeidet av Drammen kommune, Virksomhet for aktivitet og rehabilitering.

Etisk refleksjon

Etikksatsningen i KS tilbyr støtte til etisk refleksjon under Covid-19. Et av tilbudene er en etikkalender hvor det hver dag i mai sendes ut «luker» i form av en e-post med ulike metoder og verktøy for etisk refleksjon, noe som kan være tidsbesparende i disse travle tider.

Her finner du verktøy og metoder samt aktuelt fagmateriell, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene til å ta direkte kontakt for å finne løsninger på etiske utfordringer.