Elevmedvirkning i praksis 1.–4. trinn

Mandag 5. februar 2024
11.30 - 15.30

Workshop for lærere om elevmedvirkning tilpasset ulike trinn med faglig input, praksiseksempler, refleksjon og erfaringsdeling i grupper.

Kursansvarlige: Kristine Haugen Rubilar (USN), Sigrid Briseid (Drammen),

Sted og dato: Svensefjøset, Lier mandag 5. februar 2024

Tid: Kl. 12.00 – 15.30 (det blir servert lunsj fra kl. 11.30)

Påmeldingfrist: 15.01.2024

Kurssted: Svendsefjøset

Adresse: Heggveien 5, 3403 Lier

Varighet: 3.5 timer

Ansvarlig: Ingvild Beate Krossen

Påmeldte: 12/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: