Fagdag om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Tirsdag 3. desember
09:00 - 15:30

Alle barn som trenger språkstøtte har rett til opplæring i alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)

Målet med denne fagdagen er å ha noen felles grunnbegrep i Drammen om hva ASK er og kunne være en god samtalepartner til et barn som bruker ASK.

Målgruppen er Lærere, pedagogiske medarbeidere og andre som jobber med denne elevgruppen på skolen eller i barnehagen

Innhold:

  1. Hva er ASK?
  2. Rettigheter til ASK brukere
  3. Hvordan være en god samtalepartner?
  4. Hvordan kan jeg tilrettelegge for kommunikasjon gjennom dagen- med medelever og i undervisningen
  5. Hvem gjør hva ift. ASK verktøy

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgt. 9, 2. etg

Ansvarlig: Else Kristin Tobiassen og Katharina Rusteberg

Påmeldte: 5/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: