Autismespekterforstyrrelser – tilrettelegging og tiltak i skolen

Tirsdag 11. februar 2020
12:00 - 15:00

Innhold kurs:

  • Kort teori om ASD
  • Sansemotoriske utfordringer
  • Gjennomgang av stressmodellen
  • Hvordan prioritere mål i opplæringen til eleven og hvordan tilrettelegge for måloppnåelse?
  • Hvordan legge til rette for en strukturert, trygg og forutsigbar skoledag?
  • Hvilke tiltak kan ha stor betydning for eleven uten at det krever store endringer?

Kurssted: Frydenhaug skole og ressurssenter

Ansvarlig: Kursholdere: Jon Sæther og Kjersti Engedalen

Påmeldte: 20/25

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: