Barn av psykisk syke foreldre – Del 2

Tirsdag 3. september
08:30 - 11:30

Oppfølgingskurs for ansatte i barnehage knyttet til hvordan vi kan møte barn som lever med foresatte som har psykiske utfordringer.

Del 2 av kurset «Barn av psykisk syke foreldre» vil rette seg mot hvordan barnehagene på best mulig måte kan forholde seg og håndtere barn av psykisk syke foreldre. Dette kurset vil ha en praktisk tilnærming med rom for erfaringsutveksling og dialog.

Ansvarlig for kurset er psykolog ved Oppvekstteamet, Birthe Christin Dahle og familieveileder, Marianne Strand.

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Dronninggata 15

Ansvarlig: Linda Lerbak

Påmeldte: 26/40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: