Den teknologiske skolesekken for ungdomstrinnet

Mandag 4. November Kl. 9:00 - 15:30

Den digitale skolesekken er en satsning fra Drammen kommune på å utvikle den profesjonsfaglige digitale kompetansen i skole og barnehage.

Målgruppen for denne fagdagen er lærere på ungdomstrinnet. Det er en fordel å delta med flere lærere fra virksomheten.

Målet med dagen er å gi inspirerasjon til utvikling av tverrfaglige undervisningsopplegg . Det blir også lagt til rette for å lage opplegg opp mot kompetansemålene i valgfag programmering. 

Lærere fra Drammensområdet deler sine praksiserfaringer.

Airbit micro:bit byggesett og læringsopplegg følger med lærer ut til enheten etter gjennomføring av dagen

Workshop 1

Svensedammen skole ved Siri Martinsen, Andøya Mission Control, et romoppdrag i klasserommet

Workshop 2

Marienlyst skole ved Herman Nygård,  Prosessorientert skriving med ulike vurderingsformer

Workshop 3

Eknes Skole ved Magnus Bergdal, Innovativ økt med bruk av Sphero  i læringsarbeidet

Workshop 4

Kurs med drone byggesett «verdens første micro:bit drone, the Air:bit» Henning Pedersen fra Makekit

Utdeling av utstyr (Klassesett a 5 droner) og planlegging av undervisningsopplegg

Kurssted: Læringsverksted

Adresse: Dronninggata 15

Ansvarlig: Stig Halvorsen

Påmeldte: 7/16

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: