Den teknologiske skolesekken for mellomtrinnet

Tirsdag 22. Oktober Kl. 9:00 - 15:30

Den digitale skolesekken er en satsning fra Drammen kommune på å utvikle den profesjonsfaglige digitale kompetansen i skole og barnehage.

Inspirasjonsdag for kreativ bruk av iPad og programmering i læringsarbeidet

Målgruppen for denne fagdagen er lærere på 4.-7. trinn i Nye Drammen

Målet med  dagen er å få inspirasjon til å utvikle tverrfaglige undervisningsopplegg med utgangspunkt i kjerneelementene og kompetansemål fra Fagfornyelsen.

Lærere fra Drammensområdet deler sine praksiserfaringer, her får du høre om AronTV, koding uten datamaskin, bruk av imovie og mer.

Programmet for dagen ser slik ut

Felles oppstart kl. 09.00

Velkommen og kaffe v/Stig Halvorsen

Innlegg 1 – 30 min

Aronsløkka skole ved Lena Kilen-Westrum og Kristine Myre, AronTV tar pulsen på digitalmetodikk i Drammensskolen

Innlegg  2 – 30 min

Åskollen skole – Liv Brurberg: Slik bruker vi Sphero i undervisningen.

Pause

Innlegg 3 – 30 min

Kompetansesenteret ved Lise Hellerud, «Greenscreen/imovie – hva ville du tatt med deg på en øde øy«

Innlegg  4 – 30 min

Krokstad skole, Bente Irby – «Koding uten datamaskin» 

11:30 Lunsj 

Cafe workshop

Deltakerne på kurset fordeles på «workshoppene» og får prøve utstyret/opplegg i praksis med veiledere (bidragsyterne).

Workshop 1 – Koding uten datamaskin v /Irene

Workshop 2 –  Sphero v /Liv

Workshop 3 – Digital metodikk – Aron tv v/Lena og Kristine

Workshop 4 – Green Screen – v/Lise og Stig

Trekking / utdeling av utstyr.

Avslutning kl. 15:30

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgate 9

Ansvarlig: Stig Halvorsen

Påmeldte: 13/40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: