AVLYST -Tverrfaglig erfaringsseminar – Bekymringsfullt skolefravær

Torsdag 21. november
11:30 - 15:00

Har dere erfaringer eller er nysgjerrige på andres i arbeid for å fremme nærvær?
Vi ønsker å samle ansatte som har erfaring med arbeid med trinnveilederen «Bekymringsfullt skolefravær» for erfaringsutveksling og kompetansedeling. Målsetningen er å finne fram til «gullet» og hva som hemmer og fremmer i et tverrfaglig samarbeid, for økt nærvær for de elevene det gjelder.

Oppfriskning av trinnveilederen med gjennomgående fokus på erfaringsutveksling, dialog og refleksjon knyttet til praksis.

Ansvarlige for økta er Randi Hetland og Vibeke Kjærnet Jensen.

Vi starter med en felles lunsj

Det forutsettes minimum 30 påmeldte for gjennomføring av erfaringsseminaret.

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgate 9

Ansvarlig: Linda Lerbak

Påmeldte: 5/60

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: