Tverrfaglig erfaringsseminar – Psykologisk førstehjelp med psykologspesialist Solfrid Raknes

Onsdag 11. desember
11:30 - 15:00

Vi ønsker å samle ansatte som har erfaring med bruk av Psykologisk førstehjelp, for erfaringsutveksling og kompetansedeling. Målsetningen er å finne fram til «gullet» og løfte fram gode praksiseksempler knyttet til Psykologisk førstehjelp.

Mange ansatte i barnehage, skole og oppvekst har fått opplæring i Psykologisk førstehjelp, og bruker dette systematisk i sin praksis.

For barnehagene inngår psykologisk førstehjelp som en av hovedsatsningene i  Lek – for livet!

Har dere erfaringer eller er nysgjerrige på andres arbeid med metoden? Vi inviterer til en økt som gjennomgående har fokus på erfaringsutveksling, dialog og refleksjon knyttet til praksis.

Ansvarlige for samlingen er psykologspesialist Solfrid Raknes  i samarbeid med Kompetansesenteret

Det forutsettes minimum 30 påmeldte for gjennomføring

av erfaringsseminaret.

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgate 9

Ansvarlig: Linda Lerbak

Påmeldte: 49/60

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: