Tverrfaglig erfaringsseminar – Læring for Livet

Mandag 18. november
11:30 - 15:00

Alle ungdomsskolene i Drammen har i 2018/2019 innført Læring for Livet. Vi ønsker å samle ansatte som har erfaring med hvordan dette arbeidet kan gjennomføres og deres erfaringer med dette. Målsetningen er å finne fram til «gullet» og hva som hemmer og fremmer i et tverrfaglig samarbeid.
Hvilke erfaringer har man gjort seg så langt? Hva skal til for at timene får tilsiktet effekt, og hvordan kan vi inspireres til å holde dette arbeidet i gang?

Vi inviterer til en økt som gjennomgående har fokus på erfaringsutveksling, dialog og refleksjon knyttet til praksis.

Ansvarlige for økta er sosiallærer, Linda Tobiassen, og helsesykepleier, Kristin Sundet, i samarbeid med Kompetansesenteret

Vi starter med en felles lunsj

Det forutsettes minimum 30 påmeldte for gjennomføring av erfaringsseminaret.

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgate 9

Ansvarlig: Linda Lerbak

Påmeldte: 4/60

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: