Fagdag, Målrettet Miljøarbeid i praksis. 21 november 2019.

Torsdag 21. november
kl. 08.15 - 14.30

Ressursgruppen for kompetanseutvikling i tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nye Drammen  inviterer til en variert fagdag om Målrettet miljøarbeid i praksis.

Vi ønsker at våre medarbeidere skal bli inspirert til nytenkning samt øke egen kunnskap og kompetanse til å jobbe systematisk og målrettet i tjenestene.

Det vil bli presentasjoner både fra interne medarbeidere i Nye Drammen samt eksterne forelesere fra Oslo Universitetssykehus HF (OUS), Oslo Met og Seksjon for utviklingshemming og autisme Blakstad, Vestre Viken HF.

Målgruppe: Medarbeidere i tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller autismespekterdiagnose i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune samt interesserte fra andre samarbeidskommuner innenfor Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT).

Det vil bli servert enkel lunsj. Ved eventuelle allergier, ta kontakt med Evelyn.skalstad@drmk.no

Det er begrenset med parkering ved Skap gode dager. Vi oppfordrer til samkjøring og kollektiv transport.

Program vil bli tilgjengelig via Skap gode dager app og vil bli sendt til aktuelle ledere og fagrådgivere når dette er ferdig utarbeidet.  Program kan også fås ved en direkte forespørsel til: Evelyn.skalstad@drmk.no

Kurssted: Utviklingsenheten Skap gode dager. Møterom "Auditoriet".

Adresse: Wergelandsgate 13. 3019 Drammen.

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Evelyn Skalstad

Påmeldte: 21/100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: