Fagdag om Målrettet miljøarbeid

Tirsdag 31. august
0900 - 1500

Gjennomføres på teams via følgende lenke: Klikk her for å bli med på møtet

Målgruppe: Alle ansatte i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

Kurssted: Den digitale plattformen Teams

Adresse: Program vil sendes påmeldte med lenke til påmelding etter utgått frist for påmelding.

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Evelyn Skalstad

Påmeldte: 1/200

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: