Fagdag om Aldring, demens og utviklingshemming i regi av Aldring og helse

Torsdag 13. oktober
kl. 0900-1500

I veilederen Gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming står det at kommunen må legge til rette for en god alderdom i tråd med den enkeltes aldringsprosess og situasjon, og at de ansatte må ha nødvendig kompetanse.

Denne fagdagen tar for seg normal aldring, eldrehelse, mestring og tilrettelegging, psykisk helse og demens ved utviklingshemning.

Undervisningen blir lagt opp slik at det blir en kombinasjon av forelesning, drøfting og oppgaver.

Det blir servert enkel lunsj, kaffe og te. Gi beskjed til kursansvarlig om det er noen allergier vi må ta hensyn til.

Kursholdere er: Frode Kibsgaard Larsen vernepleier og PhD stipendiat og Lene Kristiansen vernepleier med master org. og ledelse, og i interdisiplinær helseforskning.

Begge ansatt ved Nasjonalt senter for aldring og helse.

Parkeringsmuligheter: Det anbefales det å parkere på Wildenveys plass. Du kan også parkere ved Samfunnshuset i Mjøndalen. Det kan videre brukes parkeringsskive og parkeres langs Gamle Rådhusgata. Da kan man stå parkert i to timer. Det anbefales imidlertid å kjøre kollektivt.

Kurssted: Møterom Portåsen ved Knutepunkt Mjøndalen

Adresse: Rådhusgaten 2, 3050 Mjøndalen

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Evelyn Skalstad

Påmeldte: 19/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: