Fagdag -Vold og trusler om vold på arbeidsplassen 11.desember

Onsdag 11. desember
08.00 - 14.30

Utviklingsenheten Skap gode dager inviterer til fagdag om Vold og trusler om vold på arbeidsplassen 11. desember 2019. I Drammen kommune har vi et nettverk med ressurspersoner som har et spesielt fokus på – og har fått tilpasset skolering til å kunne holde interne kurs med et forebyggende perspektiv på sin arbeidsplass. Vi har egne fagsamlinger for dette nettverket to ganger per år.

I sammenheng med kommunesammenslåing fra og med 2020, ønsker vi å invitere interesserte medarbeidere fra våre tre samarbeidskommuner til å være med på en spennende fagsamling.

Program sendes ut til påmeldte samt til en del nøkkelpersoner i kommunene.

Før lunsj vil Geir Oustorp, Politioverbetjent ved Drammen politistasjonsdistrikt snakke om håndtering av trusler og trakassering på arbeidsplassen. Etter lunsj vil Benedicte Zappfe fra HR ha en gjennomgang av en rapport om status på området i Drammen kommune, samt se litt på rutiner og videre arbeid for Drammen i 2020.

Målgruppe: Alle i Nye Drammen som er berørt av temaet vold og trusler om vold på arbeidsplassen.

Vær obs på begrenset med parkeringsplasser ved Skap gode dager. Det oppfordres til samkjøring og bruk av kollektiv transport.

Det vil serveres enkel lunsj. Si fra til kontaktperson for kurset om eventuelle allergier.

Kurssted: Utviklingsenheten Skap gode dager, møterom Auditoriet

Adresse: Wergelandsgate 13, 3019 Drammen.

Ansvarlig: Evelyn Skalstad

Påmeldte: 49/100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: