Fagnettverk for demensomsorg

Tirsdag 31. oktober
Kl. 10:00 - 15:00

Velkommen til nettverkskontakter i fagnettverk for demensomsorg. Vi gleder oss til høstens samling som vil handle om forbedringsarbeidene som ble gjennomført i læringsnettverket «Rett tiltak til rett tid» og det videre arbeidet med demensplan 2025, i tillegg tar vi en titt innom nytt reformarbeid i Bo trygt hjemme-reformen.

Formål:
Bidra til å styrke levekårene og kvaliteten i demensomsorgen gjennom
kompetanseheving for fagansvarlige som yter tjenester til brukergruppen.
Mål:
Erverve seg kunnskap og forståelse med mål og formål i Demensplanen 2025 og
nasjonale faglige retningslinjer.
Delmål:
• Erverve seg kunnskap i å bruke nasjonale faglige retningslinjer som fast verktøy
• Erverve seg kunnskap i å benytte veiviseren som metode
• Erverve seg kunnskap i å bruke datagrunnlag hentet fra demenskartet.no,
sammen med annet datagrunnlag
Målgruppe:
• Rådgiver/leder
• Demenskoordinator/ressurspersoner innen demens

Kurssted: Sole Gjestegård

Adresse: Krøderfjordveien 1610, 3536 Noresund

Varighet: 5 timer

Ansvarlig: Line Ek Andreassen

Påmeldte: 6/30

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: