Fagnettverk for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Onsdag 29. november
Kl. 10:00 - 15:00

USHT Viken (Buskerud) ønsker velkommen til samling i fagnettverket for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming. Vi setter den nye veilederen tydelig på dagsorden igjennom workshop, erfaringsdeling og faglig påfyll.

TEMA FOR DAGEN: Kapittel 6 Helsehjelp i veilederen med tema palliasjon og lindrende omsorg ved livet slutt. Fredrik Brunsvig-Engemoen er fastlege og sykehjemslege på en lindrende avdeling og holder dagens forelesning. Det blir rom for spørsmål og refleksjon tilknyttet dette temaet.  

MÅLGRUPPE: Nettverksdeltakere tilknyttet USHT Viken (Buskerud), det er også mulig å ta med en kollega som er ressurs eller skal bli ressurs på området.

Frist for påmelding: 20. november

Send meg spørsmål på forhånd:

  • Har du konkrete spørsmål tilknyttet palliasjon eller lindrende behandling? Lege Fredrik Brunsvig-Engemoen svarer ut disse i løpet av dage.
  • Send de til meg innen 23.11 slik at vi får forberedt oss til å svare.

Kurssted: Lampeland hotell

Adresse: Stasjonsvegen 4, 3623 Lampeland

Varighet: 5 timer

Ansvarlig: Line Ek Andreassen

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: