Fagnettverk for ressurspersoner «Psykisk helse og rusarbeid»

Torsdag 15.juni 2023
kl. 10.00 - 15.00

FORMÅL FOR NETTVERKET:

Bidra til å styrke levekårene og kvaliteten i psykisk helse- og rusarbeid gjennom kompetanseheving for fagansvarlige som yter tjenester til brukergruppen.

Kurssted: Sole Gjestegård

Adresse: Krøderfjordveien 1610, 3536 Noresund

Varighet: 5 timer

Ansvarlig: Nadine Mielke

Påmeldte: 11/30

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: