Fagnettverk SFO-ansatte: Trygge voksne del 2, tirsdag 1. november

tirsdag 1. november
09.00-12.00 (enkel lunsj)

Trygge voksne – autoritativ voksenstil ved Nanna Weberg. NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 2 (det blir tre like samlinger med 50 deltakere).

Kurssted: Gamle kommunestyresal

Adresse: Knutepunkt Svelvik, Åsgaten 24

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Marion Prytz

Påmeldte: 0/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: