Forebygge vold og trusler om vold mot ansatte – Opplæring for ressurspersoner/vergeressurs (trinn 3)

Onsdag 11. okt. 2023
kl. 08.30 - 14.30

Bli bedre til å forebygge og håndtere vold og trusler om vold på egen arbeidsplass
Opplæringen for ressurspersoner/vergeressurs består av trinnene 3 og 4, hvor de begge skal gjennomføres for å bli ressursperson/vergeressurs i egen virksomhet. Denne opplæringen (trinn 3) bygger videre på den grunnleggende opplæringen ved å gå mer i dybden på de forebyggende strategiene. Etter behov vil en repetere grep og frigjøringsteknikker. Opplæringen ved trinn 4 vil bli holdt 24.-26. okt. 2023 (3 dager), eller 02. nov. 2023 (1 dag).

Innhold:
Opplæringen har fokus på:

  • Refleksjon og økt bevissthet rundt egen person
  • Faglige drøftinger på tvers av fagområder
  • Erfaringsdeling med utgangspunkt i egen arbeidshverdag
  • Øvinger og repetisjon på hvordan man beskytter seg selv mot vold og trusler fra tjenestemottakere

Målgruppe: Opplæringen vil være aktuell for ansatte, avdelings- og virksomhetsledere, samt verneombud og de med et fagutviklingsansvar.

Kurset er gratis
Frist for påmelding grunnet bestilling av mat er: 25. sept. 2023.

Adresse: Wergelandsgate 10, 3019 Drammen

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Verge Opplæring AS (Tommy Mørk)

Påmeldte: 2/25

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: