Forebygge vold og trusler om vold mot ansatte – Opplæring for ressurspersoner/vergeressurs (trinn 4)

Tirsdag 02. nov. 2023
kl. 08.30 - 14.30

Bli bedre til å forebygge og håndtere vold og trusler om vold på egen arbeidsplass
Denne opplæringen er det siste trinnet i opplæringen av ressursperson/vergeressurs. Før opplæringen begynner må trinnene 2 og 3 være fullført. Opplæringen vil ha fokus på hvordan håndtere situasjoner med utfordrende adferd og utagering gjennom konfliktdempende kommunikasjon.

Opplæringen varer 1 dag og vil gi ressurspersoner/vergeressurser det de trenger for å kunne lære bort og bistå kollegaer og ledere innenfor dette feltet. Kursmateriell vil bli delt ut.

Innhold:
Opplæringen skal:

  • reflektere over vanskelige og etiske dilemmaer
  • videreutvikle forståelsen av etisk vurdering og refleksjon omkring maktaspektet
  • rette fokuset mot personlig egnethet og evne til selvinnsikt
  • gjøre deg som ressursperson kvalifisert til å utøve en intern opplæring og veiledning i egen virksomhet

Målgruppe: Opplæringen vil være aktuell for ansatte, avdelings- og virksomhetsledere, samt verneombud og de med et fagutviklingsansvar

Kursholder: Verge Opplæring AS (Tommy Mørk)
Kurset er gratis
Frist for påmelding grunnet bestilling av mat er: 24. okt. 2023.

Adresse: Wergelandsgate 10, 3019 Drammen

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Harald Schønning-Lykke

Påmeldte: 7/25

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: