Foreldrekveld – Familiehjelpen

Onsdag 18. september
kl. 18.00 - 20.00

Familiehjelpen vil komme med praktiske råd/tips og verktøy til å håndtere foreldrerollen på best mulig måte. Disse er basert på ulike modeller og erfaringer fra samtaler med foreldre over mange år.

Målene for kvelden:
– Styrke foreldrenes omsorgskompetanse
– Bidra til ett godt samspill.
-Møte barns behov på en god måte
-Skape trygge barn som står rustet til å takle hverdagens utfordringer

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgate 9

Varighet: 2 timer

Ansvarlig: Linda Lerbak og Kjetil Nilsen

Påmeldte: 71/150

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: