Forflytningskurs for institusjonstjenester

11. og 13. november
Dag 1: 08.30-14.30 / Dag 2: 8:30-14:30

Dette er et kurs som skal gi teoretisk og praktisk kunnskap om forflytning. Deltagerne vil kombinere kunnskap om grunnleggende prinsipper med praktisk trening.

Kurset gir teoretisk og praktisk opplæring i ulike teknikker for alle ressurspersoner i forflytning i Drammen kommune. Kursene er tilpasset og har fokus på utfordringer de ansatte møter i hverdagen på hver enkelt arbeidsplass og skal gjøre ressurspersonene bedre rustet til å veilede og undervise de ansatte i egne virksomheter.

Målgruppen for dette kurset er nye og gamle ressurspersoner på institusjonstjenestene i HSO. Vi har valgt å dele kurset i to fordelt slik: 

Dag 1: 11. november – Målgruppe er nye ressurspersoner i forflytning
Dag 2: 13. november – Målgruppe er alle (nye OG erfarne) ressurspersoner i  forflytning. 

Nye forflytningskontakter krysser av for både dagpakke 1 og 2. 
Erfarne forflytningskontakter krysser bare av for dagpakke 2. 

Fysioterapeuter fra Synergi Helse er foredragsholdere/instruktør disse dagene. 

Undervisningen skjer i Vitensenteret sine lokaler på Papirbredden 2.

Det vil bli servert lunsj i kantina i 1. etage.

Parkering: Det er begrenset med parkering i området. Det oppfordres derfor til samkjøring og beregne tid til å finne parkeringsplass i forkant av samlingen.

Kurssted: Vitensenteret på Papirbredden

Adresse: Papirbredden 2

Varighet: 12 timer

Ansvarlig: Norunn Størdal

Påmeldte: 15/32

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: