Grunnleggende kurs i Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

Torsdag 01. september
09.00 - 15.00

Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Horten, Sandefjord og Drammen kommune, ønsker med dette velkommen til grunnleggende kurs i Målrettet miljøarbeid som vil gi en innledende innsikt i kartlegging og registrering, målvalg og tiltak samt evaluering ved behov for miljøbehandling. Tema forankres i Nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, etikk og brukermedvirkning.

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i Horten, Sandefjord og Drammen kommune, ønsker med dette velkommen til kurs om Målrettet miljøarbeid på Teams.

Lenke til kurset finner du her: Klikk her for å delta i møtet. Den er også lagt inn i invitasjon og program som distribueres innad i den enkelte arrangørkommune.

Målgruppe: Medarbeidere i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i Horten, Sandefjord og Drammen kommune vil bli prioritert.

Kurset vil gi kunnskap på et grunnleggende nivå og består av fem presentasjoner:

  • Forankring i veileder, etikk og brukermedvirkning v/Hege Kylland, Drammen kommune
  • Kartlegging/registrering v/Evelyn Skalstad, Drammen kommune
  • Målvalg v/Anders Johansen og Magnus Vindstad Ilebrekke, Sandefjord kommune
  • Tiltak v/Anders Johansen og Magnus Vindstad Ilebrekke, Sandefjord kommune
  • Evaluering v/Silje Haagenrud Brønn og Eline Brevik, Horten kommune

NB: Det vil gjøres opptak i Teams av hvert faginnlegg, slik at de kan lagres og brukes i senere undervisningsøyemed/videregående opplæring i Workshops i arrangørkommunene.

Merk: det vil KUN gjøres opptak av faginnlegg, og ikke av kurset som helhet. Det vil derav ikke være behov for samtykker fra deltakere da de ikke vil inviteres til dialog i selve presentasjonene.

Kurssted: Teams

Adresse: Teams

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Evelyn Skalstad

Påmeldte: 87/200

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: