Hverdagsrehabilitering som arbeidsform

Onsdag 13. november
Kl 13.00-15.00

Dette er et grunnkurs i hverdagsrehabilitering som arbeidsform. Alle ansatte i HSO er velkommen til å delta på kurset.

Dette er et grunnkurs i hverdagsrehabilitering som arbeidsform. Hverdagsrehabilitering er en forebyggende og rehabiliterende arbeidsform som bygger på en grunnleggende antagelse om at mennesket har behov for meningsfulle aktiviteter. De daglige aktivitetene påvirker helse og trivsel og gir livet struktur og mening. Hva som oppleves som meningsfulle aktiviteter varerier fra person til person. Hverdagsrehabilitering starter derfor gjerne med spørsmålet; « Hva er viktige aktiviteter for deg?» og på den måten blir brukernes mål styrende for tiltakene.

Kurset skal blant annet bidra til at alle ansatte får grunnleggende kunnskap om hva hverdagsrehabilitering er, de ulike kartleggingsverktøyene som benyttes, rollefordeling og de ulike fasene i hverdagsrehabiliteringsforløpet.

Det er anbefalt at alle nyansatte  i hjemmetjenesten, på Kontor for tjenestetildeling, i Helsetjenesten og på Helsehuset deltar på kurset. Interesserte fra Nedre Eiker, Svelvik og våre samarbeidskommuner er også velkommen.

Kurssted: Skap gode dager

Adresse: Wergelandsgate 13, 3011 Drammen

Varighet: 2 timer

Ansvarlig: Norunn Størdal

Påmeldte: 4/25

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: