Informasjonsmøte for systemeiere og systemforvaltere

Mandag 2. mars
kl. 10:30 - 12:00

Virksomhet IKT gjennomgår ansvarfordelingen i forhold til systemeierskap og informerer om hva rollene innebærer.

For å sikre eierskap og forvaltning for IKT-løsningene i Drammen kommune, er det nødvendig at rollene er tydelig forstått, slik at man har en tydelig ansvarsfordeling, og at de som har disse rollene vet hva dette innebærer av ansvar og forpliktelser. 

Følgende temaer vil gjennomgås:

  • Rollefordeling
  • Oppgaver og ansvar
  • Samspillet mellom tjeneste/system og IKT
  • Rammeverk

Alle systemeiere og systemforvaltere oppfordres til å delta på ett av de oppsatte møtene.

Servering: Kaffe, tea og kringle

Kurssted: Kompetansesenteret, møterom Consensus/Globus

Adresse: Wergelands gate 9

Ansvarlig: Svein Hilding Aasen

Påmeldte: 17/60

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: