Introduksjonskurs for ressurspersoner i kompetansenettverket i palliasjon og kreftomsorg

12. Mai 2021
08.30 - 15.00

Kompetansenettverk innen palliasjon og kreftomsorg for Drammensregionen ønsker velkommen til introduksjonskurs for nye ressurspersoner innen palliasjon og kreftomsorg

Introduksjonskurset er i år samlet til en dag, samme undervisning på to valgfrie datoer. Undervisningen foregår digitalt onsdag 5.mai og onsdag 12.mai 2021.

Din nærmeste leder inviteres med på 1. halvdel av dagen, frem til lunsj. Lederforankring av ressurssykepleierrollen er viktig.

Målgruppe: Nye ressurspersoner/ressurssykepleiere og nærmeste leder.

Mål for introduksjonskurs:

At ressurssykepleier/ressurspersoner og nærmeste leder

  • får en felles forståelse av hvilke rolle og oppgaver ressurssykepleier/ressurspersoner kan ha i aktuelle enhet/enheter
  • hvordan de sammen kan legge til rette for god oppfølging av pasienter/pårørende med behov for palliativ omsorg
  • blir kjent med ESAS og andre kartleggingsverktøy
  • har grunnleggende kunnskap i å utarbeide og ta i bruk Individuell plan, og ser betydningen av samarbeid på tvers av sektorene
  • blir kjent med nettsiden for nettverket og bruker denne aktivt
  • er oppdatert på nyutvikling innen palliasjon/kreftomsorg (bl.a. lovverk/endringer, utviklingstrekk og nasjonale/internasjonale trender)
  • har fått informasjon om pågående prosjekter innen palliasjon i helseforetaket område
  • har fått undervisning i aktuelle tema innen palliasjon og kreftomsorg

Frist for påmelding innen 26.april 2021

Kurssted: Digitalt Teamsmøte - lenke blir sendt ut til påmeldte i forkant av kursdagen

Varighet: 6.5 timer

Ansvarlig: Line Ek Andreassen

Påmeldte: 16/70

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: