Introduksjonskurs i utviklingsstøttende kommunikasjon for lærlinger

Fredag 15. november
kl. 08.30 - 11.30

Øke deltakerens relasjonskompetanse. Den voksnes relasjonskompetanse er av avgjørende betydning for barn og unges læring og trivsel. Den positive relasjonen utvikles når den voksne i situasjonen støtter barnet der de er.

Utviklingsstøttende kommunikasjonsprinsipper vi vil belyse gjennom foredrag og video:
– Personalet retter sin oppmerksomhet mot barnets signaler, og følger barnets utspill.
– Personalet gir positiv bekreftelse på at de er oppmerksomme på barnet.
– Personalet setter ord på det som skjer i samspillet på en positiv måte.
– Personalet passer på at alle tar tur.
– Personalet hjelper barnet ved å sette grenser og vise positive alternativer, og gir barnet ros og anerkjennelse.
– Personalet markerer begynnelse og slutt.
– Personalet hjelper barnet med å sette seg inn i og dele glede og positive opplevelser.

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgate 9

Ansvarlig: Ole Magnus Hetland

Påmeldte: 8/40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: