Invitasjon til fagdag 11. juni om Målrettet miljøarbeid og atferd som utfordrer

11. juni 2020
08.30 - 1500

Det inviteres til fagdag om Målrettet miljøarbeid og atferd som utfordrer.

Målgruppe: medarbeidere i Tilrettelagte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt våre samarbeidskommuner innen USHT Viken, region Buskerud.
Hensikt med dagen er å sette medarbeidere i stand til å gjenkjenne og kartlegge atferd som utfordrer, kjenne til aktuelle verktøy for tiltak, tiltaksprosessen, samt gjennomgang av analyse og evaluering.
Det blir servert kaffe, te og enkel lunsj. Ved eventuelle allergier, ta kontakt med kursansvarlig. Vær obs på begrenset med parkeringsmuligheter ved Kompetansesenteret.

Foredragsholder for dagen:
Anders Johansen, vernepleier med master i læring i komplekse systemer og med erfaring fra kommune, Bufetat, spesialisthelsetjenesten og som foreleser i ulike sammenhenger. Han har tidligere jobbet i bolig med tjenestemottakere som har hatt vedtak om bruk av tvang og makt. Anders har vært ansatt som spesialrådgiver ved Glenne regionale senter for autisme, regionale kompetansetjenester ved Sykehuset i Vestfold HF, hvor han har jobbet med system rettet kompetanseutvikling i ulike prosjekter. Han jobber for tiden som enhetsleder ved Voksenhabilitering, Horten kommune.

Dette kurset er avlyst.

Kurssted: Kompetansesenteret, Drammen kommune

Adresse: Wergelandsgate 13. 3019 Drammen

Varighet: 6.5 timer

Ansvarlig: Evelyn Skalstad

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: