AVLYST! Fagdag 16. april. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov, kapittel 9. Saksbehandling – et forebyggende perspektiv

Torsdag 16. april - AVLYST

Det inviteres til fagdag med tema: Lovverk kapittel 9, Bruk av tvang og makt – et forebyggende perspektiv med hovedfokus på saksbehandling. Hensikten er å øke bevissthet, kunnskap og kompetanse til medarbeidere om lovverk og deres ansvar for å legge til rette for rettsikkerhet overfor mennesker som har behov for hjelp til å avverge vesentlig skade jf. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kapittel 9.

Målgruppe: Faglig ansvarlig for tiltak, saksbehandlere og ledere med ansvar innen kapittel 9 og deres samarbeidsparter i Drammen kommune samt våre samarbeidskommuner innenfor USHT Viken, region Buskerud.

Foredragsholdere denne dagen er:

Hege Kylland, vernepleier med master i habilitering og med erfaring fra kommune, Fylkesmannen og Statens helsetilsyn, som ekstern foreleser. Hun har tidligere hatt ansvar for utarbeidelse av veiledere for tilsyn, oppfølging av fylkesmennenes oppgaver knyttet til kapittel 9 og behandling av tilsynssaker. Hun jobber nå som fagrådgiver i Drammen kommune med ansvar for oppfølging av kapittel 9 arbeidet i kommunen og for å gi råd og veiledning til ansatte. Hun har også vært privat avlaster for en ung mann som nå er 20 år. Hun har også hatt kurs for flere kommuner i kapittel 9.

Anders Johansen, vernepleier med master i læring i komplekse systemer og med erfaring fra kommune, Bufetat, spesialisthelsetjenesten og som foreleser i ulike sammenhenger. Han har tidligere jobbet i bolig med tjenestemottakere som har hatt vedtak om bruk av tvang og makt. Anders har vært ansatt som spesialrådgiver ved Glenne regionale senter for autisme, regionale kompetansetjenester ved Sykehuset i Vestfold HF, hvor han har jobbet med system rettet mot kompetanseutvikling i ulike prosjekter. Han har ved Glenne regionale senter for autisme også fulgt opp spesialisthelsetjenestens oppgaver i forbindelse med kapittel 9 overfor flere pasienter. I dag jobber Anders som enhetsleder ved Voksenhabilitering. Horten kommune. Han holder årlig flere kapittel 9 kurs for ulike kommuner og private aktører innen helse- og omsorgstjenesten.

Det serveres kaffe, te og enkel lunsj. V/eventuelle allergier, ta kontakt med kursansvarlig.

Vær obs på begrenset med parkeringsmuligheter ved Kompetansesenteret.

Kurssted: Kompetansesenteret, Drammen kommune

Adresse: Wergelandsgate 13. 3019 Drammen

Ansvarlig: Evelyn Skalstad

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: