Kapittel 9, Bruk av tvang og makt. Målgruppe: ansatte i tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Onsdag 5. mai 2021
kl. 0900 - 1500.

Kompetansesenteret, Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune samt Voksenhabilitering i Horten kommune har den glede av å invitere til fagdag om kapittel 9, tvang og makt. Fagdagen arrangeres som en videokonferanse som strømmes live. Opptak vil gjøres og legges på plattformen Vimeo.

Foredragsholdere: Anders Johansen og Hege Kylland.

Kurssted: Kurset strømmes i sanntid.

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Evelyn Skalstad

Påmeldte: 75/100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: