KLP Pensjonskurs individuell veiledning for medlemmer født før 1963

Onsdag 10. januar 2024
09:00 - 15:25

Veiledning tar inntil 30 minutter per deltaker. Påmeldte deltakere vil få tilbakemelding om klokkeslett for veiledning. Pga mange deltakere ber vi om at dere forholder dere til oppsatt klokkeslett.

KLP-rådgiver ringer vedkommende på telefon eller teams på avtalt klokkeslett. Ber om at dere skriver inn om dere ønsker veiledning på Teams eller telefon ved påmelding.

De som allerede mottar en delvis pensjon fra KLP, kan ikke benytte seg av dette tilbudet. De kan kontakte KLP kundesenter på tlf. 55 54 85 00, for bistand. Eller ev. sende spørsmål til KLP via kontaktskjema som dere kan finne på klp.no.

Siste frist for påmelding er 14. desember 2023

Kurssted: Teams eller telefon

Ansvarlig: Zdenka Markovic- Bukejlovic

Påmeldte: 0/24

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: