Kommunal helse,- og omsorgstjenestelov kapittel 9. Bruk av tvang og makt. Kurs for medarbeidere med ansvar i saksbehandlingsprosess

Onsdag 22. september
kl.09.00 - 15.00

Aktuelle medarbeidere i andre kommuner er også velkommen til å delta. Program og lenke til pålogging sendes deltakere etter utløp av påmeldingsfrist 17. september. Lenke til pålogging finner du også her: Klikk her for å bli med på møtet

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Evelyn Skalstad

Påmeldte: 1/200

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: