Kommunal helse- og omsorgstjenestelov kapittel 9. Et forebyggende perspektiv – behov for bruk av tvang for å avverge vesentlig skade. 19.09.2019.

Torsdag 19 september 2019.
08:15 - 1500

Ressursgruppen for målrettet miljøarbeid og hverdagsmestring ved samarbeidskommunene i  Nye Drammen inviterer til dagskurs innenfor Lov om kommunal helse og omsorg, Kapittel 9.

Sted: Skap gode dager, auditoriet
Adr: Wergelandsgate 13, 3019 Drammen
Dato: 19. september 2019
Tid: Registrering og kaffe fra 0815-0830
Kurs: 08:30-1500

Hensikten er å gi medarbeiderne kunnskap om regelverket og rundskriv IS – 10/2015. Videre er målet å bevisstgjøre hver enkelt medarbeider om deres ansvar for å forebygge bruk av tiltak som er å anse som tvang og gjøre de kjent med andre løsninger. Den enkelte skal også vite når de har ansvar for å avverge vesentlig skade og hvordan en melding om skadeavvergende tiltak skal nedtegnes.

Målgruppe: Medarbeidere i tjenester til mennesker med utviklingshemming i samarbeidskommunene i Nye Drammen samt våre samarbeidskommuner i USHT Buskerud. Det er nødvendig med grunnleggende kunnskap om kapittel 9.

Foredragsholdere er Hege Kylland og Anders Johansen. (For program og nærmere omtale av foredragsholdere, se i Skap gode dager sin egen App – «HSO kursapp».) Lastes ned på Google Play eller App store.

Det blir servert kaffe, te og enkel lunsj.

Vær obs på begrensede parkeringsplasser ved Skap gode dager.

 

Kurssted: Utviklingsenheten Skap gode dager

Adresse: Wergelandsgate 13, 3019 Drammen.

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Evelyn Skalstad

Påmeldte: 68/100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: