KOMPETANSE, FORSKNING OG UTDANNING – SATT I SYSTEM!

Fredag 13. oktober
Kl. 09:30 - 15:00

Velkommen til høstens nettverkssamling for USHT-kontakter (kommunekontakter) og deres ledere! 12.oktober starter vi med felles middag og overnatting før programstart fredag 13. oktober.

Large group of people in the shape of two puzzle pieces on a white background.

HVEM ER MED?

Vi er så heldige å få besøk av den internasjonale og anerkjente professoren Ingunn Sandaker!  Ingunn er tilknyttet OsloMet, og er ekspert innen feltet atferdsanalyse. Hun har vært rådgiver til store internasjonale selskaper i ulike endringsarbeid. Nå kommer hun til oss for å fortelle om hvordan vi kan benytte denne kunnskapen inn i fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.

Statsforvalteren i Oslo og Viken med Anne Helèn Førrisdahl Bråthen og Kristin Ekbråthen vil si noe om sin rolle som veileder for kommunene i strategisk kompetanseplanlegging og ønsker dialog med kommunene i Buskerud.

HVA ER MÅLET OG GEVINSTEN FOR DEG?

At du skal få innblikk i ny kunnskap og mulighet for erfaringsutveksling om det å jobbe systematisk med kompetanse, forskning og utdanning i egen kommune.

HVORFOR ØNSKER VI Å DELE DETTE?

Kunnskap som deles er valgt på bakgrunn av meldte behov fra dere, samtidig som den samsvarer med forskningen knyttet til dagens helsetjenester. Vi mener den nye kunnskapen kan være viktig å vurdere inn i planer for forbedring av kvalitet og ved implementering av kunnskapsbasert praksis i egen kommune.

Frist for påmelding er 03.10.23

Kurssted: Norefjell Ski og Spa

Adresse: Bøseter, 3536 NORESUND

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Line Ek Andreassen

Påmeldte: 4/30

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: