Nettverk for kroppsøvingslærere

Onsdag 26.10.22, onsdag 23.11.22, mandag 13.02.23
13.00-16.00

Nettverk i regi av SNELD og USN for lærere i praktisk-estetiske fag i Lier og Drammen

Tema: Nytt i faget, vurdering, dybdelæring og tverrfaglighet.

Målgruppe: Lærere som underviser i kroppsøving fra 1. til 10. trinn. 50 deltakere per nettverk. Deltakerne deles i basisgrupper og hver deltaker får en læringspartner de skal på skolebesøk hos.

Forventninger: Deltakelse på alle de tre samlingene med tilhørende forberedelser og mellomarbeid, samt et skolebesøk (1/2 dag).

Hensikt: Støtte opp under implementeringen av LK20 og den skolebaserte kompetanseutviklingen knyttet til dette. Bygge fagnettverk på tvers av skoler.

Fagansvarlige fra USN: Anette Torgersen og Torgeir Haug

Det blir enkel servering.

Påmeldingsfrist: 10. oktober

Kurssted: Union Scene

Adresse: Grønland 60, 3045 Drammen

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Ingvild Beate Krossen

Påmeldte: 2/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: