Nettverk for lærere i kunst og håndverk

Torsdag 20.10.22, torsdag 17.11.22, torsdag 09.02.23
13.00-16.00

Nettverk i regi av SNELD og USN for lærere i praktisk-estetiske fag i Lier og Drammen

Tema: Nytt i faget, vurdering, dybdelæring og tverrfaglighet.

Målgruppe: Lærere som underviser i kunst og håndverk fra 1. til 10.
trinn. 50 deltakere per nettverk. Deltakerne deles i basisgrupper og hver
deltaker får en læringspartner de skal på skolebesøk hos.

Forventninger: Deltakelse på alle de tre samlingene med tilhørende forberedelser og
mellomarbeid, samt et skolebesøk (1/2 dag).

Hensikt: Støtte opp under implementeringen av LK20 og den skolebaserte
kompetanseutviklingen knyttet til dette. Bygge fagnettverk på tvers av
skoler.

Kursholder: Karen Lassen

Det blir enkel servering.

Kurssted: Clarion Collection Hotel Tollboden

Adresse: Tollbugata 43, 3044 Drammen

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Ingvild Beate Krossen

Påmeldte: 0/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: