Kurs for journalansvarlige

Torsdag 25. april Kl. 12.00-15.00

Tema for kurset er rollen som journalansvarlig, regelverk og rutiner om blant annet innsyn i journal, retting og sletting av journal og internkontroll/journalgjennomgang. Formålet med kurset er å gi journalansvarlige faglig påfyll til å håndtere denne rollen. Vi går gjennom rutinene i EQS og regelverk knyttet til de oppgavene som ligger til journalansvarlig. Målgruppe: Journalansvarlige,… Read more »

Tema for kurset er rollen som journalansvarlig, regelverk og rutiner om blant annet innsyn i journal, retting og sletting av journal og internkontroll/journalgjennomgang.

Formålet med kurset er å gi journalansvarlige faglig påfyll til å håndtere denne rollen. Vi går gjennom rutinene i EQS og regelverk knyttet til de oppgavene som ligger til journalansvarlig.

Målgruppe: Journalansvarlige, enten dette er avdelingsledere eller andre ansatte i virksomheten som har denne rollen i Gerica. 

Kurssted: Papirbredden hos Utvikling og digitalisering. Rom: Lysning

Adresse: Grønland 53, 2. etg.

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Mari Kristine Rollag

Påmeldte: 13/30

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: