Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Statens pensjonskasse født før 1963

Tirsdag 21. Februar 2023
13:00 - 16:00

Statens pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon.

Aktuelle deltakere er medlemmer i SPK som er født før 1963.

Kurset holdes på Teams Tirsdag 21. Februar 2023 klokken 13:00


Agenda:
• Folketrygd
• Alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell
• Tjenestepensjon i Statens pensjonskasse
• AFP
• Alderspensjon
• Uførepensjon
• Etterlattepensjon
• Boliglån og enkel skatteberegning.

200 plasser – påmeldingsfrist 14. februar kl. 15.00

Les gjerne mer om pensjon på SPK sin hjemmeside:

www.spk.no

Kurssted: Teams Møte

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Zdenka Markovic- B.

Påmeldte: 33/200

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: