Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 2

E-læring
2022-2025

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) Trinn 2

I trinn 2 videreføres prinsippene og metodene i trinn 1. Nye områder og komplekse problemstillinger introduseres og er ment for å gi bredde i bruk av kognitiv adferdsterapi.

Forhåndsvis i ny fane

Modul 1: PTSD og komplekse traumer

Modul 2:
Dag 1 – Oppbygging av selvverd og personlig styrke og
Dag 2 – Livslyst og motstandskraft
med psykolog, PhD Irene H. Oestrich

Modul 3:
Tilstedeværelse og selvledelse. Del 1 av 4: Hva er mindfulness? Med filosof og KAT-terapeut Viggo Johansen


Modul 4:
Kroniske depresjoner med professor Hans M. Nordahl

Modul 5: Dag 1 og 2 – Kognitiv ferdighetstrening for jobbsøking og arbeidsliv (TSW): Styrking av selvledelse hos personer med psykisk uhelse og rus.
Susan R. McGurk og Kim T.  Mueser, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University


Modul 6:
Kognitiv Atferds Terapi ved rus og avhengighet del 1, med Peter Prescott (august 2022)

Modul 7:
Dag 1 – Misbrukets natur
Dag 2 – Følelsenes krefter

Modul 8:
Tilstedeværelse og selvledelse. Del 2 av 4: Stress og stressmestring

Modul 9:
Neeta Myrseth Parmar – blir ikke lagt ut.

Modul 10:
Korttids intervensjon ved traumer og PTSD, Brief Relaxation, Education and Trauma Healing, – BREATH. Dag 1 og 2.  Kim T.  Mueser, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University

Modul 11:
Hans Nordahl, Unnvikende personlighetsforstyrrelse

Modul 12: 
Irene Oestrich, ferdighetstrening dag 1 og 2

Modul 14: 
Viggo Johansen: Del 3, Mindfullness og selvledelse

Modul 15: 
Interne krefter i kommunen, Systematikk og forløp


Modul 16: 

Peter Prescott, Kognitiv Atferds Terapi ved rus og avhengighet del 2 (august 2023)

Ansvarlig: Per Jostein Matre

Påmeldte: 18/200

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: