Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi

E-læring
2020-2021

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT)

Kursrekken består av fem moduler med vekt på grunnprinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi. Syv moduler kommer i 2021 hvor hovedvekten er å øve egne ferdigheter. Til sammen utgjør dette 55 timer som attesteres i henhold til dokumentasjon (gjelder ansatte i Psykisk helse og rusarbeid).

Kursmodulene legges ut fortløpende på denne kurssiden etter hvert som de spilles inn.

Målgruppe: Fysisk fremmøte er forbeholdt ansatte i Psykisk helse- og rusarbeid. Andre kan følge kurset digitalt.

Modul I: Grunnprinsipper og kartleggingsverktøy

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte
Webinar med Hans Nordahl – grunnprinsipper

Modul II: Kasusformulering – Min vei

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte 
Kasusformulering (tekstversjon)

Modul III: Mål og målarbeid

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul IV: Målarbeidsmodeller

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul V: Psykoedukasjon

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte
CTACS

Modul VI: Målrettet egen utvikling som KAT terapeut

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul VII: Ivaretakelse av deg selv

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Varighet: 55 timer

Ansvarlig: Per Jostein Matre og Thea Lauritsen

Påmeldte: 52/200

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: