Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) & Feedback Informerte Tjenester (FIT-Webinar)

KAT: 26.august, 23.september, 28.oktober, 25.&26.november og 16.desember. FIT: Webinar 4. september
kl. 08.30-11.30 og kl. 12.00-15.00

Velkommen til 6 kursmoduler høsten 2020 i Kognitiv Atferds Terapi

Det vil høsten 2020 presenteres en kursrekke som består av seks moduler med vekt på prinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi. Nye seks moduler kommer våren 2021 hvor hovedvekten er å øve egne ferdigheter (nærmere informasjon kommer). Til sammen utgjør dette 36 undervisningstimer som sammen med øvelser og eget arbeid mellom modulene attesteres med 55 timer kursdeltagelse totalt.

Påmelding: Ved å melde deg på i skjemaet under, vil du automatisk være påmeldt høstens seks moduler.

Kursmodulene legges ut fortløpende på denne kurssiden etter hvert som de spilles inn (noe i etterkant av undervisningen med fysisk oppmøte som gjennomføres 26.8, 23.9, 28.10, 25. & 26.11 og 16.12). Lenken til Modul I og arbeidshefte tilhørende denne modulen er allerede lagt ut i beskrivelsen av de ulike modulene under.

Målgruppe: Fysisk fremmøte på kurset på nevnte datoer er forbeholdt ansatte i Psykisk helse- og rusarbeid. Andre kan følge kurset digitalt. Siden vil oppdateres jevnlig.

Tema i modulene

Modul I (26.8)
Bakgrunn for kompetansesatsingen, grunnprinsipper i Kognitiv Atferds Terapi, trening i bruk av utvalgte kartleggingsverktøy for blant annet angst, depresjon, traumer og rus
Lenke til Modul I
Lenke til arbeidshefte
Lenke til webinar med Hans Nordahl (CTACS)
Undervisning KAT Modul 1

FIT-dag Webinar (04.9)
Innledning
Birgit Valla I
Birgit Valla II
Rolf Sundet
Envor M.B. Skårdalsmo
Hilsen fra Scott Miller

Modul II (23.9)
Undervisning KAT Modul2
Lenke til arbeidshefte
Undervisning KAT: Kasusformulering – Modul 2
Kasusformulering i Word-format

Modul III
(Opptaket til modul III (28.10) er noe forsinket men er på trappene)
Undervisning KAT modul III
Arbeidshefte KAT modul III

Mål og målarbeid i en recovery orientert KAT praksis

Modul IV og V (25. og 26.11)

Psykoedukasjon både til bruk i individuell oppfølging og i undervisning, kurs og grupper

Modul VI (16.12)

Å arbeide sammen med bruker for å dokumentere det en har samarbeidet om (re-kartlegging og dokumentasjon av innsats for å nå mål som en selv setter).

Varighet: 55 timer

Ansvarlig: Per Jostein Matre og Thea Lauritsen

Påmeldte: 32/200

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: