Lederskolen 3. samling, 9. juni

Onsdag 9. juni
Kl. 10.00-14.00

Du inviteres til å delta på den 3. ledersamlingen i Lederskolen. Grunnet Covid-19 og smittesituasjonen, vil det også denne gangen være en 4 timers digital samling i Teams. For at flest mulig ledere skal ha mulighet til å delta, vil vi tilby tre alternative datoer 9. 11. eller 14. juni. Dette blir innholdsmessig identiske samlinger, slik at du KUN melder deg på en av dagene. (det betyr at tidligere innkallinger i Outlook fra Nan Heidi kan avstemmes mot den datoen du velger å melde deg på her i Kursportalen.)

Vi legger til rette for korte plenumsinnspill, arbeid i grupper, deling og refleksjoner.

Foreløpig innhold:

 • Velkommen v/ Elisabeth Enger
 • Tillitsbasert ledelse v/ Agenda Kaupang
  • Hvor har jeg mine styrker mht. tillitsbasert ledelse og hvor har jeg et utviklingspotensial? Egne atferdsmål for tillitsbasert ledelse
  • Casediskusjoner – Arbeid i grupper med realistiske case
 • Introduksjon til system for nettverksgrupper for ledere
  • Presentasjon av opplegg
  • Demonstrasjon av kollegaveiledning som metodikk

Ca. en uke før aktuell dato for samlingen, vil du motta en e-post med invitasjon til den samlingen du har meldt deg på. Samlingen vil foregå på Teams.

Dersom noe er uklart; Ta gjerne kontakt med tore.anderberg@drammen.kommune.no eller mob: 93484830.

Kurssted: Teams

Varighet: 4 timer

Ansvarlig: Tore Anderberg

Påmeldte: 81/150

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: