Måleverksted for kontinuerlig forbedringsarbeider

Onsdag 25. oktober 2023 og onsdag 14. februar 2024
Kl. 10:00 - 15:00

Vi åpner opp for deltakelse på vårt måleverksted: samling 1 – 25. oktober 2023 og samling 2 – 14. februar 2024 for kommuner som jobber med kontinuerlige forbedringsarbeider. Måleverkstedet gir deg kunnskap om å sette smarte mål og verktøy for målinger.

Kriterier for deltakelse: forkunnskaper om kontinuerlig forbedring som metode, er i gang med eller skal starte opp et forbedringsarbeid, tidligere deltakere i læringsnettverk i kontinuerlig forbedring i regi av USHT Viken (Buskerud).

USHT Viken (Buskerud) tar kontakt med alle påmeldte for en veiledningssamtale i forkant av måleverkstedet.

Frist for påmelding er 1. oktober 2023

Vector concept for business strategy and planning to overcome obstacles and challenges to reach a sucess

Kurssted: Fysisk oppmøte, sted kommer

Adresse: kommer

Varighet: 5 timer

Ansvarlig: Line Ek Andreassen

Påmeldte: 3/10

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: