Nettverk for lærere i mat og helse

Mandag 17.10.22 (Vestfold), tirsdag 22.11.22 (Lier), tirsdag 14.02.23 (Lier)
13.00-16.00

Nettverk i regi av SNELD og USN for lærere i praktisk-estetiske fag i Lier og Drammen

Tema: Nytt i faget, Vurdering, dybdelæring og tverrfaglighet.

Målgruppe: Lærere som underviser i mat og helse fra 1. til 10.
trinn. 50 deltakere per nettverk. Deltakerne deles i basisgrupper og hver
deltaker får en læringspartner de skal på skolebesøk hos.

Forventninger: Deltakelse på alle de tre samlingene med tilhørende forberedelser og
mellomarbeid, samt et skolebesøk (1/2 dag).

Hensikt: Støtte opp under implementeringen av LK20 og den skolebaserte
kompetanseutviklingen knyttet til dette. Bygge fagnettverk på tvers av
skoler.

Kursholdere: Marthe Bottolfs og Susanne Moen Ouff

OBS! Kurs 22.11.22 og 14.02.23 avholdes på Fruene Haugestad, Haugestadbakken 7, 3404 Lier

Det blir enkel servering.

Kurssted: Bakkenteigen, Universitetet i Sørøst-Norge (Campus Vestfold) / Fruene Haugestad i Lier

Adresse: Raveien 215, 3184 Borre / Haugestadbakken 7, 3404 Lier

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Ingvild Beate Krossen

Påmeldte: 0/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: