Språklig kompetanse: Kursdag for lærere på 1. og 2. trinn

Fredag 5. juni
kl. 9 - 15

Det første møtet med matematikk – hvordan skape nysgjerrighet og engasjement?

Hva kjennetegner god begynneropplæring?

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgt. 9

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Lise Hellerud

Påmeldte: 3/40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: